Jelikož již máme nasmlouvané kapacity na soustředění na rok 2019 zveřejňujeme jejich termíny již nyní, abyste si je všichni mohli poznamenat a věděli vše s maximálním přestihem.
Vesec 2. 7. (úterý) - 7. 7. (neděle)
Holany 5. 8. (pondělí) - 10. 8. (sobota)