P O Z V Á N K A

na VALNOU HROMADU Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou, z.s.
která se koná v sobotu 15. 12. 2018 od 17.00 hodin
v restauraci LSK v Popelkách

Program:  
1. Zahájení

2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti a hospodaření klubu v roce 2018
4. Diskuse
5. Plán činnosti a hlavní úkoly klubu na rok 2019
6. Usnesení a závěr

Na valné hromadě proběhne výběr příspěvků na rok 2018 ve výši 100,- Kč.
Seznam delegátů s hlasem rozhodujícím dle usnesení VH z 12. 12. 2015 je uveřejněn na webu klubu: www.lsklomnice.cz

Po ukončení VH bude podávána večeře, po které následuje společenský večer s hudbou a tancem!

Pozvánka platí i pro rodinné příslušníky

 

Výbor klubu

LSK Lomnice nad Popelkou

 

Přílohy:
Seznam DHR
Pozvanka PDF