Náš Lyžařský sportovní klub by nemohl existovat bez veřejné podpory ze strany různých institucí.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem veřejným institucím, které nás ve své činnosti podporují.

V roce 2016 jsme obdrželi následující podporu:

Znak města

Město Lomnice nad Popelkou

Dotace z programu SPORT A TĚLOVÝCHOVA
podprogram 1.1 údžba a provoz, podprogram 1.2 sportovní činnost, podprogram 1.3 významné akce

 

LBC

 

dotace z podprogramu č. 4.26 – Podpora činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016
Činnost LSK Lomnice nad Popelkou

dotace z podprogramu – Významné sportovní kluby a reprezentace
LSK Lomnice nad Popelkou

dotace z podprogramu č. 4.20 - Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení
Údržba a provoz klasický lyžařský areál Lomnice nad Popelkou